Khamis, 29 Disember 2011

SEKOLAH PENYAYANG 2

Sekarang ini ketika sekolah sesi 2012 bakal dibuka tidak berapa lama lagi, semua sekolah di Negeri Kedah Darul Aman sedang sibuk memperkatakan tentang Sekolaah Penyayang yaang diumumkan kepada seluruh Pengetuaa dan Guru Besar pada 15 dan 18 Disember dahulu. Program Sekolah Penyayang merupaakan program mega JPN Kedah yang perlu dijalankan di sekolah-sekolah. Secara ringkasnya Pelaksanaan Sekolah Penyayang peringkat negeri Kedah yang akan dimulakan mestilah berteraskan kepada 9P dan 5K sepertimana yang disarankan oleh Kementerian Pelajaaran Malaysia. Apakah yang dimaksudkaan 9P dan 5K itu?9P merujuk kepada


a. Penyayang


b. Penerimaan


c. Penghormatan


d. Prihatin


e. Pemaufakatan


f. Perpaduan


g. Persaudaraan


h. Pengiktirafaan


i. Persefahaman


Manakala 5K merujuk kepada


1. Kesepunyaan


2. Kemesraan


3. Kepuasan


4. Keseronokan


5. Kesabaran


Bagi mencapaai matlamat yang ditetapkan Sekolah Penyayang, pihak sekolah boleh menjalankan pelbagai aktiviti menjurus kepada "Guru Sayang Murid" dan "Murid didahulukan, Pencapaian diutamakan" tetapi, tidak boleh lari daripada teras atau dasar yang telah ditetapkan. Para guru harus sedar sehingga ke peringkat akar umbi bahawa pelajar adalah klien yang sentiasa perlu diberi keutamaan. Pihak sekolah diharap mampu melahirkan pelajar-pelajar yang sentiasa akan "berlari ke sekolah, dan hanya berjalan apabila pulang!" Ini kerana tanpa pelajar mana mungkin akan ada seorang guru!!