Rabu, 19 Mei 2010

Perbezaan Kesediaan Belajar Dalam Kalangan Pelajar

1. Perbezaan Perkembangan Mental

Setiap individu mempunyai corak perkembangan kercedasan dan intelek yang berbeza-beza walaupun pada usia yang sama. Perbezaan ini mungkin berlaku secara semulajadi atau disebabkan oleh perbezaan latar demografi.

2. Perbezaan Sikap dan Minat

Kesediaan belajar dan pencapaian pelajar dan pembelajaran adalah bergantung kepada sikap dan minat mereka terhadap sesuatu. Murid yang berminat dengan sesuatu subjek akan memberi tumpuan dan cuba sedaya upaya untuk mencapai prestasi cemerlang dalam subjek tersebut berbanding dengan pelajar yang tidak berminat.

3. Perbezaan Kadar Pertumbuhan Fizikal

Setiap individu mempunyai corak pertumbuhan yang unik. Individu yang normal akan mengalami peringkat pertumbuhan yang sama iaitu melalui peringkat bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa namun akan mengalami kadar pertumbuhan dalam aspek fizikal, mental dan sahsiah yang berbeza-beza. Oleh itu, individu dalam kumpulan usia yang sama tidak semestinya mempunyai kebolehan yang sama dalam aktiviti fizikal mahupun akademik.

4. Perbezaan Keyakinan Diri

Setiap individu membina keyakinan diri yang berbeza-beza berdasarkan status sosioekonomi. Ada ketikanya individu daripada status sosioekonomi rendah kan merasa rendah diri dan ini menyebabkan mereka segan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif.

5. Perbezaan Jantina

Individu lelaki dan perempuan mempunyai perkembangan biologi dan pertumbuhan fizikal yang berbeza. Remaja perempuan akan berkembang lebih cepat berbanding remaja lelaki. Remaja perempuan berfikiran lebih matang ketika berusia 9 tahun hingga 15 tahun berbanding remaja lelaki.

6. Perbezaan Dalam Diri Individu

Setiap individu mempunyai kebolehan yang berbeza dalam bidang-bidang tertentu. Seseorang pelajar yang cerdik dan cemerlang dalam akademik tidak semestinya pandai dan cemerlang juga bidang yang lain