Selasa, 24 Mac 2009

APA ITU MOTIVASI

Persaingan yang sihat dapat menjadi motivasi yang kuat dalam belajar. Namun memupuk rasa persaingan yang berlebih-lebihan ketika belajar akan menimbulkan persaingan yang tidak sihat, kerana pelajar bukan semakin giat belajar, tetapi akan berusaha dengan berbagai-bagai cara untuk mengalahkan pelajar lain bagi mendapatkan status. Membangun sikap suka bersaing dengan pelajar-pelajar lain secara sendirian akan menimbulkan motivasi dan persaingan yang sihat dan berkesan ketika belajar.
Motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri sangat berkesan dalam meningkatkan motivasi diri ketika belajar. Pelajar-pelajar yang mempunyai sikap seperti ini menunjukkan tingkah laku yang mandiri dalam belajar dan mempunyai sistem nilai yang baik yang berlatar-belakangkan tingkah laku mereka itu. Pembentukan sistem nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab guru pada setiap pelajar, sehingga pelajar-pelajar memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri adalah sangat penting. Bagi pelajar-pelajar yang telah memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri, guru hanya perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan aktiviti belajar mereka.